Pronájem

Nabízíme přednáškové a společenské sály k pořádání vzdělávacích a reprezentačních akcí, slavnostních setkání, konferencí apod. V případě zájmu nas kontaktuje na:

Kancelář krátkodobých pronájmů

Jitka Hromasová  – provozní KD Ládví
tel./fax: 286 587 156
tel.: 286 007 348

mobil 725 544 452
e-mail: hromasova@kdladvi.cz

recepce objektu: 286 589 611

Základní ceník smluvních cen pronájmů

1. Pouze pro: Schůze, základní taneční kurzy, školní představení, pořady pro předškolní,základní školy a seniory, shromáždění, přednášky, školení, aukce, výstavy, semináře, představení a pořady. 1900 Kč/hod
2. Taneční  prodloužené, taneč.večery, plesy, oslavy, soutěže, festivaly, koncerty. 2350 Kč/hod
3. Taneční  prodloužené, taneč.večery, plesy, soutěže, festivaly, koncerty a podobné akce s vlastním občerstvením-cateringem. 3300 Kč/hod

*V základní ceně pronájmu velkého sálu je započteno: předsálí, šatny pro učinkující,    základní osvětlení, úklid prostor, pronájem židlí a dalšího mobiliáře.
*Uvedené ceny pronájmu jsou ceny základní a bez DPH.

*K základní ceně pronájmu se účtují poskytnuté služby dle platného ceníku služeb viz (Podrobný ceník pronájmů a služeb).

*Minimální doba pronájmu na velkém sále, jsou tři hodiny.

*Používání kouřové mlhy je nutno hlásit minimálně týden před akcí. V celém objektu je zákaz manipulace s otevřeným ohněm a zákaz kouření!  (Mimo vyhrazených prostor.)

Přednáškové místnosti Od 500 Kč/hod
Předsálí velkého sálu Od 700 Kč/hod
Terasa před objektem (hlavním vchodem) Od 800 Kč/hod

*Akce výslovně neuvedené v ceníku podléhají dohodě smluvních stran. (např.burzy,  různé prodejní akce, reklamní prezentace atd.)
*Místní občerstvení – catering k akci, je nutno domluvit s restaurací na tel.č. 286 583 702 p.Kohout.

*K cenám pronájmu máme povinost účtovat 21% DPH.
*Za veškeré akce ve dnech uznaných státních svátků se navyšuje příplatek 1000,-Kč jednorázově na akci.

*Možnost slev v případě opakovaných, či vícedenních pronájmů od 5 do 20%.

*V případě překročení sjednaného času akce (pronájmu) na velkém sále, bude účtováno    1500 Kč za každou započatou půlhodinu.  Prostory k pronájmu nejdříve od 7 hod.ráno, ostatní časy dohodou.

Velký sál

Prostor vhodný pro školení, schůze, taneční, výstavy, burzy, soutěže, představení, plesy, oslavy.

Kapacita až 400 míst při stolové a 430 míst při divadelní úpravě.

Uspořádání Prostor
Varianta č. 1 prázdný sál ukaž
Varianta č. 2 stolová úprava 296 míst + 104 foyer – ukaž
Varianta č. 3 stolová úprava 256 míst + 104 foyer – ukaž
Varianta č. 4 stolová úprava 256 míst + 48 foyer – ukaž
Varianta č. 5 stolová úprava 224 míst + 48 foyer – ukaž
Varianta č. 6 stolová úprava 224 míst + 48 foyer- ukaž
Varianta č. 7 stolová úprava 300 míst – ukaž
Varianta č. 8 stolová úprava 165 míst – ukaž
Varianta č. 9 stolová úprava 100 míst – ukaž
Varianta č. 10 divadelní úprava až 430 míst – ukaž

 

Možnost zajištění gastronomických služeb po dohodě s restaurací (tel. 286585117).

PŘEDNÁŠKOVÁ MÍSTNOST A

Prostory vhodné pro školení, schůze, prezentace atd.

Kapacita až 50 míst

 

Uspořádání Prostor
Klasická úprava – židle (schůze apod.) 50 míst
stolová úprava „U“ 30 míst u 16 stolů

 

Součástí prostoru je zázemí („kuchyňka“) s možností přípravy malého občerstvení (nápoje, káva, čaj, apod.) včetně lednice.

PŘEDNÁŠKOVÁ MÍSTNOST B

Prostory vhodné pro školení, schůze, prezentace atd.

Kapacita až 50 míst

 

Uspořádání Prostor
Klasická úprava – židle (schůze apod.) 50 míst
stolová úprava „U“ 45 míst u 19 stolů

 

Součástí prostoru je zázemí („kuchyňka“) s možností přípravy malého občerstvení (nápoje, káva, čaj apod.) včetně lednice.

PŘEDSÁLÍ VELKÉHO SÁLU (horní foyer):

Prostor vhodný pro prezentace, burzy, výstavy, soutěže apod.

Možnost místní obsluhy (bufet, pizzerie)

 

Uspořádání Prostor
Pořádání výstav, prezentačních, prodejních akcí apod. celková plocha 185 m2

 

Na základě dohody lze provést i jiné uspořádání dle přání zákazníka.

Terasa

Prostor vhodný pro prezentace, prodejní nebo reklamní stánky, soutěže apod.

Ceník pronájmů platný od 01.01.2013

 

Prostory: Velký sál: 445 m2 Podium: 170 m2 Předsálí velkého sálu: 170 m2 Hodinová sazba Sazba za akci
Velký sál: Možnost přisvětlení vel.sálu scénickým osvětlením. (výstav, aukcí, apod.akcí) Kč bez DPH Kč bez DPH
1) základní cena pouze pro: Schůze, základní taneční kurzy, školní představení, pořady pro školky, základní školy a seniory, shromáždění, přednášky, školení, aukce, výstavy, semináře, představení a pořady. Základní osvětlení- sál-strop, pracovní jeviště. Úprava: řadová ,školní, aréna, neb vyklizený sál. Bez obsluhy občerstvení a vlastního cateringu. 1900,- ———-
2) základní cena pro: Taneční prodloužené, taneční večery, plesy, oslavy, soutěže, festivaly, koncerty. Základní osvětlení.(viz výše) Úprava: řadová, školní, plesová (stolová bez, neb s ubrusy), aréna neb vyklizený sál. Bez neb s místním občerstvením-cateringem. (po dohodě s restaurací, bar, pizzerie -Tel. 286 583 702) Ostraha, požární dozor. 2350,- ———-
3) základní cena pro: Taneční prodloužené, taneční večery, plesy, oslavy, soutěže, festivaly, koncerty s vlastním občerstvením-cateringem! Základní osvětlení.(viz výše) Úprava: řadová, školní, plesová (stolová bez, neb s ubrusy), aréna neb vyklizený sál. Ostraha, požární dozor. 3300,- ———-
a)+ příplatek za přípravu před akcí a vyklizení prostor po akci (účtuje se i ½ hodiny- 500,-kč. Dříve než ve sjednanou hod.přípravy, nebude nájemce vpuštěn do sálu!) 1000,- ———-
b)+ příplatek za provoz šatny (účtuje se 1 hodinu před začátkem a 1 hod. po ukončení akce) 160,- ———-
c)+ příplat. za připojení k el.zdroji 230V/16A- vlastních spotřebičů(sál, podium, terasa, předsálí)-např.kapely a DJ s vlastním podiovým vybavením a (PA) zvuk. aparáty, projektory,varné konvice, vlastní přisvětlení a jiné el.spotřebiče do celkového příkonu 3kw 200,- ———-
d)+ Ozvučení-místní (PA) profi zvuková aparatura (KV2 audio-ES, 8200 W) se zvukařem k akcím na velkém sále, celkem do 4 mono vstupů – ozvučení hudby z CD-audio (např.předtančení apod.) a do 2 kusů pevných mikrofonů-(řeč – schůze, 250,- ———-
konference / zpěv) (Veškeré ozvučení se účtuje minimálně od 2 hod.výše.) 250,- ———-
e) neb připojení na místní (PA) výkonovou zvuk.aparaturu- (stereo signál) kapely, DJ, zvukaři, apod. (v tomto případě se neúčtuje položka c)za Vaše zvuk.podiové vybavení) 350,- ———-
f) neb živé ozvučení až 24 vstupů se zvukařem (viz výše) až 6 ks odposlechů- 4x cesta AUX – ozvučení růz. hudeb.skupin, pořadů apod. (také se neúčtuje položka c) za Vaše zvuk.podiové vybavení) 800,- ———-
g)+ bezdrátové (přenosné) mikrofony (Sennheiser)—————jednorázově – akce (Třetí kus, je hlavový bezdrát.mikrofon) Info technik-zvuk,světla: hasman@kdladvi.cz Tel. 725 740 446 , 725 740 448 gellrich@kdladvi.cz ——– 1ks. 500,- 2ks. 900,-3ks. 1300,-
h) + místní scénické osvětlení s osvětlovačem – pro podium a velký sál-výkon 60 kw. i ) neb za připojení k el. zdroji 400V / 16-63A pro vlastní osvětlení a vlastní spotřebiče- celkem nad 3 kw. 500,- ———-
j)+ Datový projektor velký sál 1000,- 2500,-
k) + Projekční plátno 5,5×6,5 m velký sál 700,- 2000,-
l) možné připojení k Internetu-wi-fi – velký sál, podium a přednášk.místnosti ——– ———
– Přednáškové místnosti: A neb (B)-základní cena+příprava a vyklizení 500,- ———-
+ zapůjčení datového projektoru jednorázově – akce ——– 1000,-
+ příplatek za připojení k el.zdroji 230V – vlastních spotřebičů do 2kw 150,- ———-
+ příplatek za přestavbu na jiné uspořádání (ze školního na řadové a zpět) – akce ——– 300,-
+ pronájem přednáškových místností (viz výše) k akcím na velkém sále 1x 350,-2x 700,- ———-
– Předsálí velkého sálu: 170m2 – základní cena + příprava a vyklizení 700,- ———-
– Terasa před objektem +(vstupní hala): (dle rozsahu a služeb)-nutná domluva! od 800,- ———-
 + příplatek za připojení k el.zdroji 230V/16A – vlastních spotřebičů do 3kw 200,- ———-
Akce ve dnech státních svátků – příplatek ——– 1000,-

 

 

  • Uvedené ceny jsou ceny základní. V případě dalších služeb (mimořádné ozvučení nebo nasvětlení, zajištění mimořádného dozoru, jiné    mimořádné služby apod.) se stanovuje cena vzájemnou dohodou.
  • Možnost slev v případě opakovaných či vícedenních pronájmů či stálé zákazníky.
  • V případě nesjednaného překročení času pronájmu 1500,- Kč za každou započatou půlhodinu.
  • Ve všech prostorách KD (kromě restaurace a pizzerie) je přísný zákaz kouření a přísný zákaz používání otevřeného ohně (svíčky, kahany, pochodně, různá vystoupení s ohněm atd.)
KULTURNÍ DŮM LÁDVÍ

Burešova (Binarova) 1661/2
182 00 Praha - 8 Kobylisy

Spojení: Stanice Ládví
- Metro trasa C
- Tramvaj č.10, 17, 53
- Autobus MHD 102, 177, 183,
Tesco S a C

Recepce objektu KD Ládví

Tel.: 286 007 301 nebo 286 007 311
Po – Pá 07:00 – 22:00 hodin
So – 14:30 hodin

Součástí KD Ládví je pivnice, restaurace a pizzerie kde je možnost zajištění gastronomických služeb.

Provozní KD Ládví

Jitka Hudcová
provozní KD Ládví
Tel.: 286 007 348
Tel./fax. 286 587 156
Mobil: 725 544 452

Email: hudcova@kdladvi.cz

Copyright 2013 KD Ládví - Realizace: SUKY.CZ

Facebook